RELACJE Z MEDIAMI

RELACJE Z MEDIAMI

Czyli inaczej media relations. Ta dziedzina PR-u zajmuje się utrzymywaniem dobrych kontaktów z mediami. Jest to szczególnie istotny obszar, gdyż za ich pośrednictwem dokonuje się komunikacja z otoczeniem na masową skalę. Dbając o media relations możemy pozytywnie wpływać na kształt ważnych dla nas informacji.

W dziedzinie media relations wykonujemy następujące zadania:

  • prowadzenie biura prasowego
  • organizowanie wydarzeń z udziałem dziennikarzy: konferencji prasowych, briefingów, prezentacji, premier (np. książek), śniadań prasowych
  • opracowywanie materiałów prasowych
  • monitoring mediów
  • tworzenie i obsługa komunikatów prasowych
  • opracowywanie bazy mediów i dziennikarzy
  • utrzymywanie kontaktów z mediami
  • współpraca z dziennikarzami internetowymi i blogerami

Możliwość komentowania jest wyłączona.