INOTECH

Fundacja Innowacji i Nowoczesnych Technologii INOTECH – promocja projektu szkoleń specjalistycznych, wytypowanie i dotarcie do grup docelowych, zakup mediów (prasa, radio), produkcja spotu reklamowego, projekty graficzne materiałów informacyjnych (2013 – 2014).

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.